Drzewo- naturalnie się opłaca


Przewodnik

Tworząc obszary Natura 2000 przyjęto założenie, że człowiek i środowisko, w którym żyje są ze sobą ściśle powiązane – a człowiek w tym układzie jest integralną częścią przyrody.  Celem tworzenia sieci Natura 2000 nie jest powstrzymanie rozwoju gospodarczego, lecz przyjęcie określonych zasad, które zapewnią występowanie bioróżnorodności mimo postępujących działań gospodarczych w Europie. W ten sposób realizowana jest zasada zrównoważonego rozwoju.


Na terenach Natura 2000 można prowadzić różnego rodzaju inwestycje. Ich rozpoczęcie, realizacja i późniejsza eksploatacja wymagają jednak analizy, czy planowana oddziaływanie na środowisko będzie dopuszczalne czy też nie. Decyzja środowiskowa przed rozpoczęciem inwestycji, a szereg „pozwoleń ekologicznych” po jej zrealizowaniu, ma pomóc nam wszystkim zachować środowisko w jak najmniej zmienionym stanie.

 

Jak przeprowadzić taką analizę oraz gdzie znajdują się obszary z Sieci Natura 2000 pokaże Ci poniższy przewodnik.Informator

Wyjazd nad morze, żeglowanie po jeziorach, narty w górach, zbieranie grzybów – kontakt z Naturą ma wiele „twarzy”, choć nie wszyscy chcą to nazywać po imieniu.


Sieć Natura 2000 daje szansę pogodzenia zachowania cennych obszarów przyrodniczych oraz prowadzenia na nich wielu form rekreacji, m.in. pływania, turystyki pieszej, rowerowej, konnej, kajakowej, uprawiania wędkarstwa czy łowiectwa. To również szansa na wprowadzenie do oferty nowych, wyspecjalizowanych i specyficznych form turystyki.


Ale co to właściwie jest ta Sieć Natura 2000? Jakie daje ona korzyści dla społeczności lokalnej z tworzenia obszarów specjalnej ochrony siedlisk i ptaków? Jak kształtować ruch turystyczny, rozwijać ekoturystykę i produkty lokalne?


Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym informatorze.